Cara termudah untuk Cari Alamat IP orang lain

Penangkap IP ialah skrip menangkap IP yang membolehkan anda mencari dan mengesan Alamat IP mana-mana orang lain dengan mudah. Ikuti langkah di bawah untuk mengetahui bagaimana ia berlaku:

  1. Pergi ke halaman ini.
  2. Pilih URL ubah hala dan kata laluan dan skrip akan mencipta pautan untuk anda.
  3. Hantar pautan ini kepada sesiapa sahaja yang anda kenali (dalam talian) dan skrip akan merekodkan I.P mereka.
  4. Sekarang klik Log Masuk di bahagian bawah halaman itu untuk log masuk dan melihat alamat IP mereka yang telah melawati pautan anda.
  5. Halaman log masuk memerlukan anda memasukkan pautan ID dan Kata Laluan. Kata laluan akan sama seperti yang anda pilih, dan id pautan akan berada dalam URL yang diberikan oleh penangkap IP.

Contoh: Jika ialah URL, maka id pautan anda ialah xc2k0a.

      

Hantar pautan yang dibuat oleh anda kepada sesiapa sahaja dan apabila dia akan membuka pautan itu IPnya akan direkodkan. Log Rekod IP Catcher menunjukkan senarai IP yang direkodkan.

Penafian: Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Jangan gunakan helah ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang.

Tag: noads2